Tak, to rodzina języków, do których należy również nasz język :-) 

Dlaczego noszą nazwę "języki indoeuropejskie"?

Istnieje wiele teorii dotyczących miejsca powstania języków, dwie najbardziej rozpowszechnione teorie mówią, że język praindoeuropejski powstał w  neolicie ok. II. tysiąclecia przed naszą erą  w obszarze stepów Ukrainy i południowej Rosji, lub w Anatolii, czyli na terenie obecnej Turcji, i stamtąd rozprzestrzenił się podczas wędrówek na Europę i Azję, zmieniając się i przybierając formy dzisiejszych języków indoeuropejskich, a jest ich obecnie około 50. Uczeni badają cechy wspólne języków i tak próbują określić ich historię, trasy wędrówek i formę pierwotną.

Jak popularne są języki indoeuropejskie w skali światowej?

Obecnie językami indoeuropejskimi posługuje się około 3 miliardów ludzi na całym świecie, czyli niemal połowa ziemskiej populacji.

Najczęściej używanymi językami indoeuropejskimi są język angielski, hindi, hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, bengalski, niemiecki, urdu i perski.

Czy te języki mają ze sobą cokolwiek wspólnego?

Tak, ich cechą wspólną jest to, że są to języki fleksyjne - posiadają lub posiadały przypadki - i posiadają rodzaje -męski, żeński i/lub nijaki.

Czy wszystkie języki w Europie to języki indoeuropejskie?

Otóż nie, mamy tu także języki uralskie, ałtajskie, oraz jeden semicki i jeden izolowany ;-)