Język angielski jest językiem z rodziny germańskiej, dokładniej znajduje się w grupie zachodniogermańskiej razem z np. językiem niemieckim czy niderlandzkim.

Język angielski jest językiem ojczystym dla 341 milionów osób i stanowi język oficjalny w kilkudziesięciu państwach, między innymi w takich jak: Anglia, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, RPA, Nigeria, Malta, Irlandia, a także w części Indii, Filipin, czy Ghany.

Językiem angielskim porozumiewa się jednak dużo więcej ludzi. Ich ilość powoli dochodzi do 1,8 miliarda. Jeśli chodzi o rodzimą znajomość angielskiego, to Polska wypada na tle innych krajów całkiem nieźle. W 2017 r. zajęliśmy 11. miejsce w rankingu. Badanie przeprowadzono w 80 krajach, w których język angielski nie jest językiem urzędowym. Pierwsze miejsce zajęła Holandia, a zaraz za nią uplasowały się kraje skandynawskie. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, statystycznie im młodsza grupa wiekowa (zaczynając od 18-20), tym więcej osób zna język. Wśród Polaków najlepiej językiem władają ludzie młodzi, a przeciętna liczba lat nauki to 11,9.

 

Język angielski w naszym biurze

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka angielskiego w naszym biurze należą: odpisy aktów stanu cywilnego (odpisy skrócone i zupełne aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu), dokumenty rejestracyjne pojazdów (dowód rejestracyjny, umowa kupna), świadectwa, dyplomy oraz suplementy, akty notarialne (pełnomocnictwa, upoważnienia, testamenty, umowy kupna nieruchomości), dokumenty sądowe (wyroki rozwodowe i inne w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, postanowienia, świadectwa niekaralności), dokumenty z MOPS, urzędu miejskiego (potwierdzenie meldunku), dokumenty firmowe (zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS, bilanse, dokumenty księgowe, dokumenty z urzędu skarbowego), podania o pracę, życiorysy, umowy, w szczególności umowy o pracę, warunki handlowe, specyfikacje techniczne, dokumenty medyczne oraz strony internetowe.

Jeżeli chodzi o ceny tłumaczeń, to możemy być z siebie dumni, ponieważ przedstawiają sie całkiem konkurencyjnie na tle innych biur w okolicy :-) Nasz cennik, przedstawiający ceny końcowe dla klientów, znajduje się w zakładce https://www.eurekabiuro.pl/#cennik 

Współpracujemy zarówno z  tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego z okolicy, jak i z tłumaczami wykonującymi tłumaczenia specjalistyczne z terenu całej Polski. Do takich tłumaczeń zalicza się tłumaczenia techniczne, medyczne, prawnicze, unijne czy finansowe.