W zakres tłumaczeń przysięgłych wchodzą głównie akty urzędowe, takie jak akt urodzenia czy akt małżeństwa, dokumentacja sądowa i księgowa firm, oraz wszelkie inne oficjalne pisma wydane przez organy administracji państwowej czy instytucje finansowe zarówno w Polsce jak i za granicą.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Niezależnie od wyboru języka, możecie Państwo być pewni, że tłumacz realizujący zlecenie jest specjalistą w swoim fachu z dużym doświadczeniem.

Każdy dokument wydany poza granicami kraju przed przedłożeniem odpowiednim organom w Polsce powinien zostać przetłumaczony, opatrzony pieczęcią oraz numerem repertorium tłumacza przysięgłego. Wykonujemy zlecenia zarówno dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. Dodatkowo wykonujemy rozmowy zagraniczne, przesyłamy dla Państwa dokumenty pocztą elektroniczną zwykłą lub w pilnych wypadkach nawet kurierem na wybrany adres.

Ceny ustalane są indywidualnie wg stawek podanych w cenniku