Tłumacz przysięgły, jako osoba zaufania publicznego, zostaje mianowany przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, a właściwie uwierzytelnionych. W zakres tłumaczeń uwierzytelnionych wchodzą szczególnie akty urzędowe takie jak akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa itp., dokumentacja sądowa, dokumentacja księgowa firm, oraz wszelkie inne oficjalne pisma wydane przez urzędy administracji państwowej oraz instytucje finansowe zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Każdy dokument sporządzony w języku obcym przed przedłożeniem odpowiednim organom w Polsce musi zostać przetłumaczony i opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz odpowiednim numerem repertorium.

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Nasz zakres usług:

  • tłumaczenia przysięgłe dla firm
  • tłumaczenia przysięgłe dla klientów indywidualnych
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych i aktów
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych.

Pamiętajcie: inni mają tanio, ale najtańsze tłumaczenia tylko u nas.